Повече знание по-добър резултат

За нас

„Хидра Консулт“ ЕООД е консултанско дружество, създадено от професионалисти в международния транспорт с цел адекватна реакция на нуждите на пазара при новите европейски регулации. Ние разбираме нуждите на българските и чуждестранни превозвачи и заедно с тях успяваме да изградим успешна стратегия за повишаване ефективността и рентабилността на бизнеса.

Услуги

Администриране

Създаване, лицензиране и управление на транспортни предприятия.

Представителство

Представителство пред български и международни регулаторни органи, агенции, министерства и други.

Финанси

Извършване на финансово-счетоводни консултации.

Аутсорс

Аутсорсинг на транспортни работници – спедитори и диспоненти.

HR

Управление на човешките ресурси.

Анализи

Анализ на пазара и изготвяне на стратегии за разширение на дейността.

Конкуренция

Проучване на клиенти и контрагенти.

Клиенти

Запитване